English / Dansk

Elektronikteknolog

Uddannelsens navn

Uddannelsens navn er "Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for netværksteknik og elektronik".

På Engelsk er dette "Academy Profession Degree in IT Electronics and Network Technology".

Uddannelsen er opdelt i to, hvor man vælger studieretning inden 2. semester. Netværk eller elektronik.

Min uddannede titel

Jeg har ret til at benytte titlen "Elektronikteknolog" som gør jeg kan arbejde med det brede emne Elektronikteknologi.

På Engelsk er titlen "AP Graduate in IT Electronics.".

Hvad vil det sige at være elektronikteknolog?

Jeg kommer ofte ud for det spørgsmål. Så kig med på uddannelsesbeskrivelsen nedenfor.

Uddannelsesbeskrivelse for IT-teknolog i studieretningen elektronik (elektronikteknolog)

Bemærk der er elementer som elektronikteknologen deler med netværksteknologen. De kaldes fælles IT-teknologer.

Uddannelseselementerne

 1. Elektroniske systemer.
 2. Kommunikationstekniske systemer.
 3. Softwareudvikling.
 4. Virksomheden.

Kerneområderne for en elektronikteknolog

 1. Elektroniske systemer.
 2. Embeddede systemer.

Den uddannede IT-teknolog har viden om

 1. kommunikations- og interfaceteknik,
 2. programmeringsteknik,
 3. innovation, projektledelse og forretningsforståelse, samt rådgivnings- og konsulentfunktion samt
 4. teknisk matematik.

Den uddannede inden for studieretningen elektronik har tillige viden om

 1. indlejrede systemer,
 2. elektronikteknologi og -design og
 3. produktionsteknik og -styring.

Den uddannede IT-teknolog kan

 1. vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov,
 2. formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre den tekniske opgave samt til virksomheder og kunder,
 3. anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af såvel hardware som software,
 4. kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk samt
 5. anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov.

Den uddannede inden for studieretningen elektronik kan tillige

 1. anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer,
 2. vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel samt
 3. opbygge og anvende testsystemer.

Den uddannede IT-teknolog kan

 1. kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere på dansk og engelsk i forbindelse med interne og kundevendte relationer, herunder håndtere dokumentation og præsentation af projekter,
 2. håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver,
 3. tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet,
 4. selvstændigt håndtere tekniske projektledelsesopgaver og
 5. deltage i praksisnære udviklingsprocesser.

Den uddannede inden for studieretningen elektronikteknik kan tillige

 1. håndtere design, udvikling, konstruktion, test, afprøvning, produktmodning og dokumentation af elektroniske systemer, produkter og prototyper samt
 2. håndtere analyse, konstruktion, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske og datatekniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.